KARIERA W VOLKSWAGEN GROUP POLSKA

Volkswagen Group Polska przyciąga w swoje szeregi pasjonatów motoryzacji, techniki i najlepszych specjalistów z wielu innych dziedzin. Budujemy przewagę konkurencyjną nie tylko dostarczając najlepsze samochody, ale również zatrudniając najlepszych fachowców i ciągle dbając o ich zawodowy i osobisty rozwój.

Kultura naszej organizacji wyrasta z bogactwa różnorodności sześciu marek koncernu Volkswagen i z doświadczenia wszystkich pokrewnych i wspierających nas działów. Jesteśmy najlepsi, bo uczymy się od siebie nawzajem, wzajemnie się napędzamy do działania i stawiamy sobie ciągle nowe i ciągle coraz bardziej ambitne cele.

Dołącz do nas! Volkswagen Group Polska zapewnia duże możliwości rozwoju, stabilność zatrudnienia i prestiż pracy w czołowym światowym koncernie motoryzacyjnym.

KARIERA W VOLKSWAGEN GROUP POLSKA

Sesja Assessment Centre

Po selekcji aplikacji kandydaci spełniający wymagania biorą udział w dalszym procesie rekrutacyjnym. Sesja AC może być pierwszym bądź drugim etapem w procesie. Najczęściej pojawiającymi się zadaniami na sesji AC są:

  • Zadania kompetencyjne – sprawdzające kompetencje miękkie, takie jak współpraca, komunikatywność, rozwiązywanie problemów oraz inne zawarte w Modelu Kompetencyjnym Volkswagen Group Polska.
  • Zadania sprawdzające wiedzę merytoryczną – weryfikujące wiedzę z branży/obszaru dotyczącego konkretnego stanowiska.
  • Testy językowe – najczęściej z języka angielskiego, który jest głównym językiem biznesowym Koncernu. W przypadku rekrutacji na niektóre stanowiska weryfikujemy również znajomość języka niemieckiego.
  • Testy zdolności poznawczych – testy sprawdzające zdolności analityczne, logicznego myślenia, umiejętności dedukcji.
  • Testy i zadania z pakietu MS Office – najczęściej weryfikacja dotyczy umiejętności obsługi programów MS Excel i MS Power Point.
/files/VGP_subpage/3_2.jpg

Rozmowy kwalifikacyjne

Etap rozmów kwalifikacyjnych jest etapem po selekcji aplikacji bądź po sesji Assessment Centre, w zależności od stanowiska. Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona przez HR Business Partnera z Działu Personalnego oraz przyszłego bezpośredniego przełożonego kandydata. Rozmowa jest etapem, podczas którego weryfikowane są kompetencje, motywacja i postawa kandydata, a także pogłębiane są informacje dotyczące doświadczenia zawodowego. Na spotkaniu może pojawić się także element rozmowy prowadzony w języku angielskim. W przypadku większości stanowisk finalnym etapem rekrutacji jest rozmowa indywidualna z przełożonym wyższego szczebla oraz przedstawicielem działu HR.

Wybór kandydata

Po przeprowadzeniu sesji Assessment Centre oraz rozmów kwalifikacyjnych wybieramy kandydata najbardziej dopasowanego do wymogów stanowiska. Kandydata informujemy o wyborze telefonicznie lub osobiście.

Informacja zwrotna

Kandydatów, którzy nie zostali wybrani na dane stanowisko pracy informujemy mailowo bądź telefonicznie o zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za zgodą kandydatów, którzy wykazali wysoki poziom mierzonych kompetencji, włączamy ich aplikacje do przyszłych procesów rekrutacyjnych o podobnym profilu stanowiska.

STAŻE

Roczne i dwuletnie staże w Volkswagen Group Polska to propozycja dla osób, które chcą budować doświadczenie zawodowe i nawiązać dłuższą współpracę z naszą firmą.

Stażysta otrzymuje umowę o pracę na okres 2 lat.

Nasze staże są dedykowane do absolwentów i studentów. Oferują intensywny rozwój, realizację ciekawych, niezależnych projektów oraz szansę na stałe zatrudnienie. Staż jest czasem przygotowania do samodzielnego wykonywania zadań w ramach danego stanowiska.

STAŻE

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Prześlij nam swoje CV.

Skontaktujemy się, gdy będziemy szukać kogoś o podobnych kwalifikacjach.