Kontakt

Volkswagen
Group Polska

ul. Krańcowa 44
61-037 Poznań

Tel. 61 6273000
fax. 61 6273047

 • Zarząd

  Pavel Šolc, Philippe Bailly
 • Sąd Rejestrowy

  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS

  0000327143
 • Kapitał zakładowy

  331009000,00 PLN
 • NIP

  7822463563
 • REGON

  301062169
 • Nr BDO

  000008136

Poznaj nasze marki