Zgłaszanie naruszeń (Whistleblower)

Zgłaszanie naruszeń (Whistleblower)

Zgłaszanie naruszeń (Whistleblower)


Zgłaszanie naruszeń (Whistleblower)

Celem systemu Whistleblower jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych zasad postępowania w Grupie Volkswagen. Uniknięcie szkód dla spółki, pracowników oraz partnerów biznesowych możliwe jest jedynie wtedy, gdy naruszenia są w odpowiednim momencie rozpoznawane, procedowane oraz usuwane. System zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości Whistleblower gwarantuje największą możliwą ochronę osobom zgłaszającym. Dochodzenie wewnętrzne, wszczynane jest dopiero po wnikliwym zbadaniu faktów i jedynie w sytuacji uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia. W trakcie całego postępowania obowiązuje poufność i dyskrecja. Informacje weryfikowane są w sposób uczciwy, sprawny i kompleksowy. Możliwe jest również dokonanie zgłoszenia w sposób anonimowy.

Adres korespondencyjny:
Volkswagen Group Whistleblower System
Box 1717
38436 Wolfsburg
Germany

Doręczenie osobiste:
Investigation Office (K-ICW),
Porschestraße 26 - 30
38440 Wolfsburg (Downtown),
Niemcy

Całodobowa infolinia (Polska):
00 800 444 46300Online: https://www.bkms-system.com/vw
E-mail: io@volkswagen.de

Rzecznicy (prawnicy zewnętrzni):
http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de
http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com