Warunki zakupu

Warunki zakupu

Warunki zakupu


I Rejestracja na Platformie Globalnej

Volkswagen Group Business Platform (www.vwgroupsupply.com) to międzynarodowe narzędzie biznesowe. Jako zarejestrowany Dostawca, będziecie Państwo mieli w każdej chwili dostęp do licznych aplikacji informacyjnych Group Business Platform. Współpraca z Volkswagen Group przez Group Business Platform wymaga jednorazowej rejestracji.

W celu rejestracji w systemie LDB potrzebny jest numer DUNS. Jeśli nie posiadają Państwo numeru DUNS, należy złożyć wniosek o jego nadanie wchodząc w link do formularza DUNS (który należy uzupełnić): www.dnb.com.pl/DUNSFormularz.aspx
Na numer DUNS czeka się ok 5-10 dni roboczych.

Poniżej znajduje się prezentacja zawierająca instrukcję rejestracji krok po kroku.
W razie jakichkolwiek pytań technicznych lub problemów dotyczących procesu rejestracji należy skontaktować się z zespołem Supplier Integration Team:
tel. +49 536 193 30 99,
e-mail: b2bteam@vwgroupsupply.com,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 (CET/CEST).

Rejestracja na Platformie Globalnej [PDF, 2.46 MB]

II Rejestracja w systemie lokalnym

W celu podjęcia współpracy z Volkswagen Group Polska konieczna jest rejestracja w lokalnym systemie zakupowym. Rejestracja dokonywana jest w oparciu o wypełniony i podpisany Formularz Rejestracji Dostawcy.

W celu finalizacji procesu rejestracji w systemie lokalnym należy pobrać, wypełnić i odesłać poniższy formularz.

Rejestracja w systemie lokalnym [DOC, 64.50 KB]

III. Ogólne Warunki Zakupu

„Wymagania Koncernu Volkswagen w zakresie zrównoważonego rozwoju w stosunkach z partnerami handlowymi” precyzują oczekiwania Volkswagen AG, jakie powinni spełniać w ramach swoich wewnętrznych procesów partnerzy handlowi, którzy mają udział w tworzeniu wartości naszych produktów.

Pełen tekst Wymagań znajdziecie Państwo na stronie www.vwgroupsupply.com w rubryce ‘Cooperation’ w sekcji ‘Sustainability’ .

Ogólne Warunki Współpracy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. regulują standardowe zasady współpracy w stosunkach z partnerami handlowymi.
Składając ofertę do Volkswagen Group Polska lub realizując zamówienie potwierdzacie Państwo przyjęcie do wiadomości Wymagań Koncernu Volkswagen w zakresie zrównoważonego rozwoju w stosunkach z partnerami handlowymi oraz akceptację warunków zawartych w dokumencie Ogólnych Warunków Współpracy z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Zakupu [PDF, 438.48 KB]